Pondělí - Pátek8:00 - 19:00
KancelářMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštivte naše sociální stránky
Vrácení daní Slovensko Typ B. Pracovali jste na Slovensku? Vypracujeme a podáme za Vás Daňové přiznání Typ B online. Požádejte o Rodinné přídavky na děti ze Slovenska. Vrácení daní
Pozorně si přečtěte před vyplňováním!!!
Field is required!

Základní informace o poplatníkovi

Vyplňte prosím Vaše osobní údaje
Vaše DIČ?
Uveďte Vaše DIČ! Zadejte pouze čísla bez lomítka.
SK NACE - Hlavní, převážná činnost?
 • LESNÍCTVO A  RYBOLOV
 • strukovín a olejnatých semien
 • 01.12 Pestovanie ryže
 • koreňovej a hľuzovej zeleniny
 • 01.14 Pestovanie cukrovej trstiny
 • 01.15 Pestovanie tabaku
 • 01.16 Pestovanie plodín na vlákno
 • 01.19 Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
 • 01.21 Pestovanie hrozna
 • 01.22 Pestovanie tropického a subtropického ovocia
 • 01.23 Pestovanie citrusových plodov
 • 01.24 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
 • 01.25 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
 • 01.26 Pestovanie olejnatého ovocia
 • 01.27 Pestovanie nápojových plodín
 • aromatických
 • 01.29 Pestovanie ostatných trvácnych plodín
 • 01.30 Rozmnožovanie rastlín
 • 01.41 Chov dojníc
 • 01.42 Chov ostatného dobytka a byvolov
 • 01.43 Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
 • 01.44 Chov tiav a ťavovitých zvierat
 • 01.45 Chov oviec a kôz
 • 01.46 Chov ošípaných
 • 01.47 Chov hydiny
 • 01.49 Chov iných zvierat
 • 01.50 Zmiešané hospodárstvo
 • 01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín
 • 01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat
 • 01.63 Služby súvisiace so zberom úrody
 • 01.64 Spracovanie semien na sadenie
 • odchyt a súvisiace služby
 • 02.10 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
 • 02.20 Ťažba dreva
 • 02.30 Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
 • 02.40 Služby poskytované v lesníctve
 • 03.11 Morský rybolov
 • 03.12 Riečny rybolov
 • 03.21 Morská akvakultúra
 • 03.22 Riečna akvakultúra
 • SEKCIA B - ŤAŽBA A DOBÝVANIE
 • 05.10 Ťažba čierneho uhlia
 • 05.20 Ťažba lignitu
 • 06.10 Ťažba ropy
 • 06.20 Ťažba zemného plynu
 • 07.10 Dobývanie železných rúd
 • 07.21 Dobývanie uránových a tóriových rúd
 • 07.29 Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
 • vápenca
 • 08.12 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
 • 08.91 Ťažba chemických a hnojivových minerálov
 • 08.92 Ťažba rašeliny
 • 08.93 Ťažba soli
 • 08.99 Iná ťažba a dobývanie i. n.
 • 09.10 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
 • 09.90 Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
 • SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 • 10.11 Spracovanie a konzervovanie mäsa
 • 10.12 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
 • 10.13 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
 • kôrovcov a mäkkýšov
 • 10.31 Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • 10.32 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
 • 10.39 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 • 10.41 Výroba olejov a tukov
 • 10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
 • 10.51 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
 • 10.52 Výroba zmrzliny
 • 10.61 Výroba mlynských výrobkov
 • 10.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
 • 10.71 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
 • 10.72 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
 • cestovín
 • 10.81 Výroba cukru
 • čokolády a cukroviniek
 • 10.83 Spracovanie čaju a kávy
 • 10.84 Výroba korenín a chuťových prísad
 • 10.85 Výroba pripravených pokrmov a jedla
 • 10.86 Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
 • 10.89 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
 • 10.91 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
 • 10.92 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
 • úprava a miešanie alkoholu
 • 11.02 Výroba hroznového vína
 • 11.03 Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
 • 11.04 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
 • 11.05 Výroba piva
 • 11.06 Výroba sladu
 • 11.07 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
 • 12.00 Výroba tabakových výrobkov
 • 13.10 Príprava a spriadanie textilných vlákien
 • 13.20 Tkanie textilu
 • 13.30 Konečná úprava textilu
 • 13.91 Výroba pleteného a háčkovaného textilu
 • 13.92 Výroba textilných výrobkov okrem odevov
 • 13.93 Výroba kobercov a rohoží
 • šnúr
 • 13.95 Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
 • 13.96 Výroba ostatného technického a pracovného textilu
 • 13.99 Výroba ostatného textilu i. n.
 • 14.11 Výroba kožených odevov
 • 14.12 Výroba pracovných odevov
 • 14.13 Výroba ostatného vrchného ošatenia
 • 14.14 Výroba spodnej bielizne
 • 14.19 Výroba ostatných odevov a doplnkov
 • 14.20 Výroba kožušinových výrobkov
 • 14.31 Výroba pletených a háčkovaných pančúch
 • 14.39 Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
 • 15.11 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
 • kabeliek a podobných výrobkov
 • 15.20 Výroba obuvi
 • 16.10 Pilovanie a hobľovanie dreva
 • 16.21 Výroba dosiek a drevených panelov
 • 16.22 Výroba podlahových parkiet
 • 16.23 Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
 • 16.24 Výroba drevených kontajnerov
 • slamy a prúteného materiálu
 • 17.11 Výroba celulózy
 • 17.12 Výroba papiera a lepenky
 • 17.21 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
 • hygienické a toaletné výrobky
 • 17.23 Výroba papiernických potrieb
 • 17.24 Výroba tapiet
 • 17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
 • 18.11 Tlač novín
 • 18.12 Iná tlač
 • 18.13 Služby pre tlač a médiá
 • 18.14 Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
 • 18.20 Reprodukcia záznamových médií
 • 19.10 Výroba produktov koksárenských pecí
 • 19.20 Výroba rafinovaných ropných produktov
 • 20.11 Výroba priemyselných plynov
 • 20.12 Výroba farbív a pigmentov
 • 20.13 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
 • 20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií
 • 20.15 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
 • 20.16 Výroba plastov v primárnej forme
 • 20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
 • 20.20 Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
 • lakov a podobných náterov
 • čistiacich a leštiacich prípravkov
 • 20.42 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
 • 20.51 Výroba výbušnín
 • 20.52 Výroba lepidiel
 • 20.53 Výroba éterických olejov
 • 20.59 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
 • 20.60 Výroba umelých vlákien
 • 21.10 Výroba základných farmaceutických výrobkov
 • 21.20 Výroba farmaceutických prípravkov
 • 22.11 Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
 • 22.19 Výroba ostatných výrobkov z gumy
 • fólií
 • 22.22 Výroba plastových obalov
 • 22.23 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 • 22.29 Výroba ostatných plastových výrobkov
 • 23.11 Výroba plochého skla
 • 23.12 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
 • 23.13 Výroba dutého skla
 • 23.14 Výroba sklenených vlákien
 • 23.19 Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického skla
 • 23.20 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
 • 23.31 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
 • obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
 • 23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
 • 23.42 Výroba keramického sanitárneho vybavenia
 • 23.43 Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
 • 23.44 Výroba ostatných technických keramických výrobkov
 • 23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov
 • 23.51 Výroba cementu
 • 23.52 Výroba vápna a sadry
 • 23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
 • 23.62 Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
 • 23.63 Výroba transportného betónu
 • 23.64 Výroba malty
 • 23.65 Výroba cementových vlákien
 • sadry a cementu
 • tvarovanie a konečná úprava kameňa
 • 23.91 Výroba brúsnych výrobkov
 • 23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • 24.10 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
 • rúrok
 • 24.31 Ťahanie tyčí za studena
 • 24.32 Valcovanie pásov za studena
 • 24.33 Tvarovanie alebo skladanie za studena
 • 24.34 Ťahanie drôtov za studena
 • 24.41 Výroba drahých kovov
 • 24.42 Výroba hliníka
 • zinku a cínu
 • 24.44 Výroba medi
 • 24.45 Výroba ostatných neželezných kovov
 • 24.46 Výroba jadrového paliva
 • 24.51 Odlievanie železa
 • 24.52 Odlievanie ocele
 • 24.53 Odlievanie ľahkých kovov
 • 24.54 Odlievanie ostatných neželezných kovov
 • 25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • 25.12 Výroba kovových dverí a okien
 • 25.21 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
 • zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • 25.30 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
 • 25.40 Výroba zbraní a munície
 • lisovanie
 • 25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
 • 25.62 Obrábanie
 • 25.71 Výroba nožiarskych výrobkov
 • 25.72 Výroba zámkov a pántov
 • 25.73 Výroba náradia
 • 25.91 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
 • 25.92 Výroba obalov z ľahkých kovov
 • reťazí a pružín
 • strojných skrutiek
 • 25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
 • 26.11 Výroba elektronických komponentov
 • 26.12 Výroba montovaných elektronických dosiek
 • 26.20 Výroba počítačov a periférnych zariadení
 • 26.30 Výroba komunikačných zariadení
 • 26.40 Výroba spotrebnej elektroniky
 • testovanie a navigovanie
 • 26.52 Výroba hodín a hodiniek
 • elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
 • 26.70 Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
 • 26.80 Výroba magnetických a optických médií
 • generátorov a transformátorov
 • 27.12 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
 • 27.20 Výroba batérií a akumulátorov
 • 27.31 Výroba optických káblov
 • 27.32 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
 • 27.33 Výroba elektroinštalačných zariadení
 • 27.40 Výroba elektrických svietidiel
 • 27.51 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.52 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.90 Výroba ostatných elektrických zariadení
 • autá a bicykle
 • 28.12 Výroba zariadení na kvapalný pohon
 • 28.13 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
 • 28.14 Výroba iných kohútikov a ventilov
 • ozubených kolies
 • pecí a horákov k peciam
 • 28.22 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 • 28.23 Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
 • 28.24 Výroba ručného náradia na mechanický pohon
 • 28.25 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
 • 28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
 • 28.30 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 28.41 Výroba strojov na obrábanie kovov
 • 28.49 Výroba ostatných strojov na obrábanie
 • 28.91 Výroba strojov pre metalurgiu
 • ťažbu a stavebníctvo
 • nápojov a tabaku
 • odevný a kožiarsky priemysel
 • 28.95 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
 • 28.96 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
 • 28.99 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
 • 29.10 Výroba motorových vozidiel
 • 29.20 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
 • 29.31 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
 • 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • 30.11 Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
 • 30.12 Stavba rekreačných a športových člnov
 • 30.20 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
 • 30.30 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
 • 30.40 Výroba vojenských bojových vozidiel
 • 30.91 Výroba motocyklov
 • 30.92 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
 • 30.99 Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
 • 31.01 Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
 • 31.02 Výroba kuchynského nábytku
 • 31.03 Výroba matracov
 • 31.09 Výroba ostatného nábytku
 • 32.11 Razenie mincí
 • 32.12 Výroba šperkov a podobných predmetov
 • 32.13 Výroba bižutérie a podobných predmetov
 • 32.20 Výroba hudobných nástrojov
 • 32.30 Výroba športových potrieb
 • 32.40 Výroba hier a hračiek
 • 32.50 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
 • 32.91 Výroba metiel a kief
 • 32.99 Ostatná výroba i. n.
 • 33.11 Oprava kovových konštrukcií
 • 33.12 Oprava strojov
 • 33.13 Oprava elektronických a optických prístrojov
 • 33.14 Oprava elektrických prístrojov
 • 33.15 Oprava a údržba lodí a člnov
 • 33.16 Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
 • 33.17 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
 • 33.19 Oprava ostatných prístrojov
 • 33.20 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
 • PLYNU
 • 35.11 Výroba elektriny
 • 35.12 Prenos elektriny
 • 35.13 Rozvod elektriny
 • 35.14 Predaj elektriny
 • 35.21 Výroba plynu
 • 35.22 Rozvod plynných palív potrubím
 • 35.23 Predaj plynu prepravovaného potrubím
 • 35.30 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
 • ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
 • úprava a dodávka vody
 • 37.00 Čistenie a odvod odpadových vôd
 • 38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.12 Zber nebezpečného odpadu
 • 38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.22 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
 • 38.31 Demontáž vrakov
 • 38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • 39.00 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
 • SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO
 • 41.10 Vypracovanie stavebných projektov
 • 41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
 • 42.11 Výstavba ciest a diaľnic
 • 42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
 • 42.13 Výstavba mostov a tunelov
 • 42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
 • 42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
 • 42.91 Výstavba vodných diel
 • 42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
 • 43.11 Demolácia
 • 43.12 Zemné práce
 • 43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
 • 43.21 Elektrická inštalácia
 • výhrevných a klimatizačných zariadení
 • 43.29 Ostatná stavebná inštalácia
 • 43.31 Omietkarské práce
 • 43.32 Stolárske práce
 • 43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
 • 43.34 Maľovanie a zasklievanie
 • 43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 • 43.91 Pokrývačské práce
 • 43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
 • 45.11 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 45.19 Predaj ostatných motorových vozidiel
 • 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
 • 45.31 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • 45.32 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • živými zvieratami
 • rudami
 • 46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
 • priemyselnými zariadeniami
 • tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
 • odevmi
 • nápojmi a tabakom
 • 46.18 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
 • 46.19 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 • nespracovaným tabakom
 • 46.22 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
 • 46.23 Veľkoobchod so živými zvieratami
 • kožušinou a opracovanou kožou
 • 46.31 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
 • 46.32 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
 • vajcami a jedlým olejom a tukom
 • 46.34 Veľkoobchod s nápojmi
 • 46.35 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
 • 46.36 Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
 • čajom
 • kôrovcov a mäkkýšov
 • nápojmi a tabakom
 • 46.41 Veľkoobchod s textilom
 • 46.42 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
 • 46.43 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
 • 46.44 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
 • 46.45 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
 • 46.46 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
 • kobercami a svietidlami
 • 46.48 Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
 • 46.49 Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
 • počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
 • 46.52 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
 • zariadeniami a príslušenstvom
 • 46.62 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
 • stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
 • 46.64 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
 • 46.65 Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
 • 46.66 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
 • 46.69 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
 • kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 • 46.72 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
 • stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
 • 46.74 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
 • 46.75 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
 • 46.76 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
 • 46.77 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
 • 46.90 Nešpecializovaný veľkoobchod
 • nápojmi a tabakom
 • 47.19 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
 • 47.21 Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
 • 47.22 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
 • pečivom
 • 47.25 Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.26 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.29 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
 • 47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
 • periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
 • 47.42 Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.43 Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.51 Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
 • farbami a sklom v špecializovaných predajniach
 • rohožami
 • 47.54 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
 • svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.61 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
 • 47.62 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.63 Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach
 • 47.64 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.65 Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
 • 47.71 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
 • 47.72 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.73 Lekárne
 • 47.74 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
 • 47.75 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • rastlinami
 • 47.77 Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach
 • 47.78 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
 • 47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
 • nápojmi a tabakom
 • odevmi a obuvou
 • 47.89 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
 • 47.91 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
 • stánkov a trhov
 • SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE
 • medzimestská
 • 49.20 Nákladná železničná doprava
 • 49.31 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
 • 49.32 Taxislužba
 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
 • 49.41 Nákladná cestná doprava
 • 49.42 Sťahovacie služby
 • 49.50 Potrubná doprava
 • 50.10 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
 • 50.20 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
 • 50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava
 • 50.40 Vnútrozemská nákladná vodná doprava
 • 51.10 Osobná letecká doprava
 • 51.21 Nákladná letecká doprava
 • 51.22 Kozmická doprava
 • 52.10 Skladovanie a uskladňovanie
 • 52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
 • 52.22 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
 • 52.23 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
 • 52.24 Manipulácia s nákladom
 • 52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave
 • 53.10 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
 • 53.20 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
 • SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
 • 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
 • 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 •  táboriská a miesta pre karavány
 • 55.90 Ostatné ubytovanie
 • 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • 56.21 Dodávka jedál
 • 56.29 Ostatné jedálenské služby
 • 56.30 Služby pohostinstiev
 • SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
 • 58.11 Vydávanie kníh
 • 58.12 Vydávanie adresárov a katalógov
 • 58.13 Vydávanie novín
 • 58.14 Vydávanie časopisov a periodík
 • 58.19 Ostatné vydavateľské činnosti
 • 58.21 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
 • 58.29 Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
 • videozáznamov a televíznych programov
 • videozáznamov a televíznych programov
 • videozáznamov a televíznych programov
 • 59.14 Premietanie filmov
 • 59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • 60.10 Rozhlasové vysielanie
 • 60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
 • 61.10 Činnosti drôtových telekomunikácií
 • 61.20 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
 • 61.30 Satelitné telekomunikačné činnosti
 • 61.90 Ostatné telekomunikačné činnosti
 • 62.01 Počítačové programovanie
 • 62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
 • 62.03 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
 • 62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
 • poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
 • 63.12 Služby webového portálu
 • 63.91 Činnosti spravodajských agentúr
 • 63.99 Ostatné informačné služby i. n.
 • SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
 • 64.11 Činnosti centrálnej banky
 • 64.19 Ostatné peňažné sprostredkovanie
 • 64.20 Činnosti holdingových spoločností
 • fondy a podobné finančné subjekty
 • 64.91 Finančný lízing
 • 64.92 Ostatné poskytovanie úverov
 • 64.99 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
 • 65.11 Životné poistenie
 • 65.12 Neživotné poistenie
 • 65.20 Zaistenie
 • 65.30 Dôchodkové zabezpečenie
 • 66.11 Správa finančných trhov
 • 66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
 • 66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
 • 66.21 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
 • 66.22 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
 • 66.29 Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
 • 66.30 Činnosti investičných manažérov
 • SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
 • 68.10 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
 • 68.20 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
 • 68.31 Realitné kancelárie
 • 68.32 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
 • VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
 • 69.10 Právne činnosti
 • vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • 70.10 Vedenie firiem
 • 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • 71.11 Architektonické činnosti
 • 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • 71.20 Technické testovanie a analýzy
 • 72.11 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
 • 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • 72.20 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • 73.11 Reklamné agentúry
 • 73.12 Predaj vysielacieho času
 • 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
 • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
 • 74.20 Fotografické činnosti
 • 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • vedecké a technické činnosti i. n.
 • 75.00 Veterinárne činnosti
 • SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
 • 77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 77.12 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 77.22 Prenájom videopások a diskov
 • 77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • 77.31 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • 77.32 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
 • 77.33 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
 • 77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
 • 77.35 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
 • zariadení a iného hmotného majetku i. n.
 • 77.40 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
 • 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • 80.10 Súkromné bezpečnostné služby
 • 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 • 80.30 Pátracie služby
 • 81.10 Kombinované pomocné činnosti
 • 81.21 Generálne čistenie budov
 • 81.22 Ostatné priemyselné čistenie budov
 • 81.29 Ostatné čistiace činnosti
 • 81.30 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
 • 82.11 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
 • príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
 • 82.20 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
 • 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 82.91 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
 • 82.92 Baliace činnosti
 • 82.99 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
 • SEKCIA O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
 • 84.11 Všeobecná verejná správa
 • vzdelávanie
 • 84.13 Podpora a usmerňovanie ekonomiky
 • 84.21 Zahraničné veci
 • 84.22 Obrana
 • 84.23 Spravodlivosť a súdnictvo
 • 84.24 Verejný poriadok a bezpečnosť
 • 84.25 Protipožiarna ochrana
 • 84.30 Povinné sociálne zabezpečenie
 • SEKCIA P - VZDELÁVANIE
 • 85.10 Predškolská výchova
 • 85.20 Základné školstvo
 • 85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
 • 85.32 Stredné technické a odborné školstvo
 • 85.41 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
 • 85.42 Terciárne vzdelávanie
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova
 • 85.52 Umelecké vzdelávanie
 • 85.53 Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
 • 85.59 Ostatné vzdelávanie i. n.
 • 85.60 Pomocné vzdelávacie činnosti
 • SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
 • 86.10 Činnosti nemocníc
 • 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • 86.23 Zubná lekárska prax
 • 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
 • 87.10 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
 • duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
 • 87.30 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
 • 87.90 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
 • 88.10 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 • 88.91 Denná starostlivosť o deti
 • 88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
 • ZÁBAVA A REKREÁCIA
 • 90.01 Scénické umenie
 • 90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
 • 90.03 Umelecká tvorba
 • 90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení
 • 91.01 Činnosti knižníc a archívov
 • 91.02 Činnosti múzeí
 • 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 92.00 Činnosti herní a stávkových kancelárií
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení
 • 93.12 Činnosti športových klubov
 • 93.13 Fitnescentrá
 • 93.19 Ostatné športové činnosti
 • 93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
 • SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI
 • 94.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
 • 94.12 Činnosti profesijných členských organizácií
 • 94.20 Činnosti odborových organizácií
 • 94.91 Činnosti cirkevných organizácií
 • 94.92 Činnosti politických organizácií
 • 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
 • 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • 95.12 Oprava komunikačných zariadení
 • 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
 • 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
 • 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
 • hodiniek a šperkov
 • 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • 96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
 • 96.02 Kadernícke a kozmetické služby
 • 96.03 Pohrebné a súvisiace služby
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • 96.09 Ostatné osobné služby i. n.
 • SEKCIA T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
 • 97.00 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
 • 98.10 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
 • 98.20 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
 • SEKCIA U - ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
 • 99.00 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Field is required!
Příjmení
Uveďte své příjmení
Uveďte své příjmení!
Jméno
Uveďte své jméno
Uveďte své jméno!
Titul
Uveďte Váš akademický titul
Field is required!
Ulica
Uveďte název ulice
Uveďte název ulice!
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Uveďte číslo domu!
PSČ
Poštovní směrové číslo
Zadejte prosím PSČ bez mezer!
Obec/Město
Mimo ČR, prosím uveďte také zemi
Uveďte Vaše město nebo obec!
Email
Uveďte Vaši Emailovou adresu
Uveďte Vaši Emailovou adresu!
Telefónne číslo
Uveďte Vaše Telefónne číslo
Uveďte Vaše Telefónne číslo

Další informace o poplatníkovi

Vyplňte dodatečné informace, které se zobrazí v dalším kroku
Chcete poslat elektronicky Vaše daňové přiznání přes nás?
Tato služba je zpoplatněna částkou 599 Kč
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Máte u nás vytvořenou autorizaci (abychom věděli za Vás poslat DP)?
Vytvoření autorizace je zpoplatněno jednorázovým poplatkem 399 Kč
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Měli jste příjmy v SR
Field is required!
Byl jste zaměstnaný v SR?
Field is required!
Počet všetkých slovenských príjmov zo zamestnania
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Uveďte jaký jste měli další druh příjmů?
Field is required!
Uveďte jaký jste měli další druh příjmů?
Field is required!
Uveďte jaký jste měli další druh příjmů?
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Pracovali jste v zahraničí?
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
V kolika zahraničních zemích jste pracovali?
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Field is required!
Jste poplatník s omezenou daňovou povinností (cizinec)?
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Uveďte Váš hrubý příjem mimo Slovensko
Field is required!
Namísto vyplňování, můžete nahrát Vaše potvrzení o příjmu
Field is required!
Nahrát Vaše potvrzení o příjmu
Field is required!
Celkem
0.00
Field is required!
Celkom
0.00
Field is required!
Vrácení daní Slovensko Typ B. Pracovali jste na Slovensku? Vypracujeme a podáme za Vás Daňové přiznání Typ B online. Požádejte o Rodinné přídavky na děti ze Slovenska. Vrácení daní

Daňové bonusy a odpočty

Zaškrtněte bonusy/odpočty, které si můžete pro rok 2021 uplatnit ve vašem daňovém přiznání.
U každé otázky naleznete v pomocníkovi podmínky pro uplatnění této slevy/odpočtu.
Máte dítě do 16 let nebo studenta do 25 let, který žije ve společné domácnosti?
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Údaje k uplatnění daňového bonusu
Údaje o vyživovaných dětech žijících s poplatníkem v domácnosti k uplatnění daňového bonusu
Příjmení
Napište příjmení Vašeho dítěte
Jméno
Napište jméno Vašeho dítěte
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo nebo datum narození Vašeho dítěte
Uveďte mesiace, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus
Vyberte měsíce pro uplatnění bonusu
Chcete si uplatnit nezdanitelný základ daně na manželku (manžela)?
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Údaje o manželce (manželovi)
Údaje o manželce (manželovi), která (ý) žije s poplatníkem v domácnosti
Příjmení
Uveďte příjmení manželky (manžela)
Jméno
Uveďte jméno manželky (manžela)
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Splňujete podmínky pro uplatnění po celý rok?
Field is required!
Vlastní příjmy v €
Field is required!
Počet měsíců, na které splňujete podmínky?
 • - vyberte počet měsíců -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Vyberte počet měsíců
Přejete si uplatnit daňový bonus na zaplacené úroky dle §33a zákona?
Field is required!
0.00
Field is required!
0.00
Field is required!
Zaměstnavatelům vyplacený daňový bonus na úroky v ročním zúčtování
Field is required!
Chcete darovat 2% z daní ve prospěch neziskové organizace?
Field is required!
Údaje na darování 2% z daní
V této části vyplníte údaje na darování 2% (nebo 3%) z daní ve prospěch neziskové organizace
Splňujete podmínky pro darování 3% daní?
Field is required!
Název neziskové organizace
Field is required!
IČ neziskové organizace?
Field is required!
Právní forma neziskové organizace?
Field is required!
Adresa neziskové organizace
Ulica
Uveďte název ulice
Uveďte název ulice
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Field is required!
PSČ
Uveďte poštovní směrové číslo
Field is required!
Město/Obec
Uveďte název města/obce
Uveďte název města nebo obce
Jste důchodce?
Field is required!
Platíte příspěvky na doplňkové důchodové spoření?
Field is required!
Uveďte výši zaplacených příspěvků na dobrovolné důchodové spoření
Field is required!
Informace o důchodci
Vyplňujete na uplatnění daňových odpočtů
Uveďte rok, kdy jste se stal důchodcem?
Uveďte rok kdy jste se stali důchodcem!
Uveďte Váš roční důchod?
Uveďte Váš roční důchod!
Celkem
0.00
Field is required!
Vrácení daní Slovensko Typ B. Pracovali jste na Slovensku? Vypracujeme a podáme za Vás Daňové přiznání Typ B online. Požádejte o Rodinné přídavky na děti ze Slovenska. Vrácení daní

Informace o příjmu v SR

Zadejte informace od Vašich zaměstnavatelů
Typ pracovního úvazku?
 • hlavní pracovní poměr
 • vedlejší pracovní poměr
 • dohoda o provedené práce
 • dohoda o pracovní činnosti
Field is required!
Celkový hrubý příjem?
Field is required!
Úhrn pojistného na sociální pojištění
Field is required!
Úhrn pojistného na zdravotní pojištění?
Field is required!
Částka zaplacených záloh na daně?
Field is required!
Částka vyplaceného daňového bonusu?
Field is required!
Namísto vyplňování, můžete nahrát Vaše potvrzení o příjmu
Nahrajte dokumenty ...
Field is required!

Informace o příjmu z pronájmu nemovitosti

V této části se určí veškeré informace o příjmu z pronájmu nemovitosti
Při vyplňování si pozorně přečtěte tento text
Pokud nemovitost není zařazena do obchodního majetku tak si poplatník může uplatnit výdaje na řádný provoz nemovitosti jako energie (elektrika, teplo, voda, plyn) a ostatní služby (stočné, osvětlení a úklid společných prostor, používání výtahu, odvoz smetí, revize komína. ..). Pojištění a výdaje do fondu oprav si nemůžete zahrnout do výdajů!!! Příjmy nesnižujte o nezdanitelnou část 500 € - My to uděláme za Vás!!! Manželé si mohou příjem z pronájmu bezpodílového spoluvlastnictví rozdělit rovnoměrně nebo nerovnoměrně, přičemž ve stejném poměru uplatní i výdaje k nemovitosti. Příjem z pronájmu je do 500 € od daně osvobozen. Pozn. Pokud si manželé příjmy z pronájmu dělí, tak každý z nich si v té své části může uplatnit osvobození od daně do výše 500 €.
Příjem z pronájmu nemovitosti
Field is required!
Výdaje z pronájmu nemovitosti?
Field is required!
Máte zařazenou nemovitost v obchodním majetku?
Field is required!
Uveďte zůstatkovou cenu majetku na začátku roku
Field is required!
Uveďte zbytkovou cenu majetku na konci roku
Field is required!

Informace o příjmech z podnikatelské činnosti

Uveďte kategorii
 • - kategorie -
 • příjem z živnosti
 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • společníků v. o. s. a komplementářů kom. spol
 • z vytvoření díla a uměleckého výkonu a z použití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • z podnikání vykonávaného podle zvláštních předpisů
 • z činností, které nejsou živností ani podnikáním
 • znalců a tlumočníků za činnost podle zvláštního předpisu
 • z činností zprostředkovatelů, které nejsou živností
 • z použití díla a uměleckého výkonu, nepatří-li do příjmů podle § 6 ods. 2 písm. a)
Field is required!
Uveďte způsob uplatňování výdajů
Field is required!
Uveďte Vaše příjmy
Field is required!
Uveďte Vaše výdaje
Field is required!
Zaplacené zálohy na daň
Field is required!
Platili jste letos
Field is required!
Výdaje na sociální pojištění
Field is required!
Z toho dobrovolné sociální pojištění
Field is required!
Výdaje na zdravotní pojištění
Field is required!
Z toho zálohy na zdravotní pojištění
Field is required!
Přejete si přidat další vedlejší činnost?
Field is required!
Součástí daňového přiznání je evidence o majetku, zásobách, pohledávkách a závazků. Možnost doplnění potřebných údajů naleznete níže.

Dodatečné informace k příjmům z podnikatelské činnosti

Zůstatková cena hmotného majetku zařazeného do obchodního majetku na začátku roku
Field is required!
Zůstatková cena hmotného majetku zařazeného do obchodního majetku na konci roku
Field is required!
Zůstatková cena nehmotného majetku zařazeného do obchodního majetku na začátku roku
Field is required!
Zůstatková cena nehmotného majetku zařazeného do obchodního majetku na konci roku
Field is required!
Zásoby na začátku roku
Field is required!
Zásoby na konci roku
Field is required!
Pohledávky na začátku roku
Field is required!
Pohledávky na konci roku
Field is required!
Závazky na začátku roku
Field is required!
Závazky na konci roku
Field is required!

Informace o vedlejších příjmech z podnikatelské činnosti

V této části máte možnost přidat další činnosti
Uveďte kategorii
 • příjem z živnosti
 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • z vytvoření díla a uměleckého výkonu a z použití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • z podnikání vykonávaného podle zvláštních předpisů
 • z podnikání vykonávaného podle zvláštních předpisů
 • z činností, které nejsou živností ani podnikáním
 • znalců a tlumočníků za činnost podle zvláštního předpisu
 • z činností zprostředkovatelů, které nejsou živností
 • z použití díla a uměleckého výkonu, nepatří-li do příjmů podle § 6 ods. 2 písm. a)
Field is required!
Uveďte Vaše příjmy
Field is required!
Uveďte Vaše výdaje
Field is required!

Informace o příjmech z kapitálového majetku

Uveďte kategorii
Field is required!
Neuvádějí se zde příjmy z podílových listů dosažené z jejich vyplacení (vrácení) obstaraných do 31. prosince 2003, na které se uplatňuje osvobození od daně podle § 52b ods. 11 v souladu s § 52 ods. 20 zákona.
Uveďte Vaše příjmy
Field is required!
Uveďte Vaše celkové výdaje
Field is required!
Uveďte výdaje na zdravotní pojištění
Field is required!
Přidat další příjem z kapitálového majetku
Field is required!
Uveďte kategorii
Field is required!
Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona.
Uveďte Vaše příjmy
Field is required!
Uveďte Vaše celkové výdaje
Field is required!
Uveďte výdaje na zdravotní pojištění
Field is required!

Informace o ostatních příjmech

Uveďte kategorii
Field is required!
Uveďte Vaše příjmy
Field is required!
Uveďte Vaše celkové výdaje
Field is required!

Údaje o příjmech ze zahraničí

V této části se určí příjmy, které jste měli v zahraničí
Název země?
Uveďte název země
Hrubý příjem v € ze země?
Field is required!
Zaplacená daň v € ze země?
Field is required!
Zaplacené sociální pojištění ze země?
Field is required!
Zaplaceno zdravotní pojištění ze země?
Field is required!

Údaje o poplatníkovi s omezenou daňovou povinností (nerezidentovi)

Vyplňte údaje, které se Vás týkají
Stát daňové rezidence
Field is required!
Suma příjmů v SR a v zahraničí
Field is required!
Výše výnosu z pronájmu nemovitosti
Field is required!
Výše výnosu z převodu nemovitosti
Field is required!
Uplatňujete si lhůtu pro podání daňového přiznání
Field is required!
Máte na území SR stále provozovny
Field is required!
Počet provozoven v SR
Field is required!
Jednotlivé adresy provozoven
Field is required!
Váš případný daňový přeplatek, chcete poslat na:
Vyberte prosím způsob, jak Vám můžeme poslat daňový přeplatek!
Váš bankovní účet?
Uveďte Váš IBAN
Místo pro dodatečné informace
Field is required!
Sem můžete nahrát Vaše přílohy
Nahrát dokumenty ...
Field is required!
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů a s VOP?
Prosím potvrďte "Súhlas s GDPR"

Pokud nesouhlasíte s Podmínkami, můžete stisknout "Vymazat všechny údaje" a všechny vyplněné údaje budou vymazány.

Celkem
0.00
Field is required!